SODININKŲ
BENDRIJOS „VANAGYNĖ“ (KODAS 160212261) VALDYBOS ATASKAITA UŽ 2023 METUS

 

2024-04-13

Kauno
r.

 

Likutis 2023 m.
sausio 1 d.:

 

Atsiskaitomojoje sąskaitoje

22 536,13 Eur

Kasoje

477,25 Eur

Iš viso:

23 013,38 Eur

 

2023-12-31 skola buvo
– 40 493,83 Eur.

 

Per ataskaitinius
2023 metus gautos lėšos:

 

Sumokėti mokesčiai į bendrijos atsiskaitomąją sąskaitą

17 830,52 Eur

Surinkti mokesčiai į kasą

9 587,10 Eur

Iš viso gauta lėšų (į banko sąskaitą ir kasą)

27 417,62 Eur

 

Per ataskaitinius
2023 metus išleistos lėšos:

 

Darbuotojų atlyginimai:

Pirmininko

Buhalterės

Ūkvedžio

10 542,91 Eur

2178,00 Eur

1 524,60 Eur

6 840,31 Eur

Sodra

3 166,41Eur

VMI gyventojų pajamų mokestis

1 533,00 Eur

Elektra:

Gręžinio

Laistymo

Administracija

2 046,37 Eur

1 332,29 Eur 

554,00 Eur

160,08 Eur

Šiukšlių išvežimas

88,53 Eur

Žaliųjų plotų tvarkymas (išlaidos benzinui, alyvai, valui ir kt.)

141,80 Eur

Mokestis bankui

105,74 Eur

Akumuliatoriniai įrankiai (teleskopinis šakų genėtuvas, kampinis šlifuoklis, akumuliatorius)

257,00 Eur

Žemės nuomos mokestis

8,16 Eur

Kanceliarinės prekės (segtuvai, popierius, tušinukai ir pan.)

19,79 Eur

Skelbimų lentos (mediena, varžtai, skarda, inpregnantas, teptukai)

153,27 Eur

Gręžinio ir laistymo vandens trasų remontas ir tiesimas (vamzdžiai, jungės, movos, kranai, glaistas skylių taisymui, pjovimo diskeliai)

2 862,82 Eur

Elektros atvedimas vaizdo stebėjimo kamerai prie konteinerių (Vanagynės g.) (kabelis, darbai)

453,15 Eur

Griovių valymas (Žibučių g., Rūtų g.)

486,94 Eur

Sniego valymas (išlaidos benzinui)

52,86 Eur

Gatvių tvarkymas (Liepų g., Alyvų g. – nuo Vanagynės g. iki Alyvų g. 27):

Asfalto drožlės

Krautuvo,vibro plokstės nuoma

Kuro išlaidos

 

 

2216,33 Eur

447,70 Eur

74,30 Eur

Spyna durims, el. automatas

20,08 Eur

Per bankąišleista:

Per kasą išleista:

Iš viso išleista:

24 677,16 Eur

0,00 Eur

24 677,16 Eur

 

Likutis 2023 m gruodžio 31 d.:

 

Atsiskaitomojoje sąskaitoje

24 789,49 Eur

Kasoje

964,35 Eur


viso:

25 753,84 Eur

___________________________________