SODININKŲ BENDRIJOS „VANAGYNĖ“ (KODAS 160212261) VALDYBOS ATASKAITA UŽ 2022 METUS

 

2023-03-28

Kauno r.

 

Likutis 2022 m. sausio 1 d.:

 

Atsiskaitomojoje sąskaitoje

20 716,15 Eur

Kasoje

3 416,38 Eur

Iš viso:

24 132,53 Eur

 

2022-12-31 skola buvo – 45 690,87 Eur.

 

Per ataskaitinius 2022 metus gautos lėšos:

 

Sumokėti mokesčiai į bendrijos atsiskaitomąją sąskaitą

6 983,42 Eur

Surinkti mokesčiai į kasą

11 150,87 Eur

Iš viso gauta lėšų (į banko sąskaitą ir kasą)

18 134,29 Eur

 

Per ataskaitinius 2022 metus išleistos lėšos:

 

Darbuotojų atlyginimai:

– Valdybos pirmininko D. Murausko

– Valdybos pirmininko A. Baliukonio

– Buhalterės

– Ūkvedžio

10 075,77 Eur

1 884,13 Eur

660,00 Eur

1 597,20 Eur

5 934,44 Eur

Sodra

3 358,61Eur

VMI gyventojų pajamų mokestis

1 889,40 Eur

Elektra:

– Gręžinio

– Laistymo

– Administracija

1 350,88 Eur

915,80 Eur 

295,00 Eur

140,08 Eur

Šiukšlių išvežimas

92,04 Eur

Žaliųjų plotų tvarkymas (išlaidos benzinui, alyvai, valui ir kt.)

260,43 Eur

Mokestis bankui

104,91 Eur

Tinklapio (www.vanagyne.lt) palaikymas ir atnaujinimas

40,37 Eur

(2022-01-01 – 13,00 Eur), (2022-10-01 – 27,37 Eur)

Žemės nuomos mokestis

2,54 Eur

Kanceliarinės prekės (segtuvai, popierius ir pan.)

51,05 Eur

Eglės įžiebimo šventės išlaidos (prailgintuvas, laikmatis, lemputės, eglė, vaišės, vienkartiniai indai)

210,10 Eur

Gręžinio ir laistymo vandens trasų remontas ir tiesimas (vamzdžiai, jungės, movos, kranai, raktas, glaistas skylių taisymui, pjovimo diskeliai)

1656,19 Eur

Transporto paslauga

40,00 Eur

Spec. statybos darbai

70,00 Eur

Sniego valymas (išlaidos benzinui)

51,15 Eur

Per banką išleista:

Per kasą išleista:

Iš viso išleista:

19 143,44 Eur

110,00 Eur

19 253,44 Eur

 

Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.:

 

Atsiskaitomojoje sąskaitoje

22 536,13 Eur

Kasoje

477,25 Eur

Iš viso

23 013,38 Eur

___________________________________