Mišrių atliekų konteinerio gavimas

Norint gauti mišrių atliekų konteinerį reikia užpildyti prašymą dėl konteinerio. Prašymas turi būti užpildytas nekilnojamo turto objekto savininko ar jo įgalioto asmens vardu ir išsiųstas rinkliava@rkpc.lt.

Daugiau informacijos: https://rkpc.lt/index.php/2021/01/18/d-u-k-2/

Prašymo forma: https://rkpc.lt/index.php/2021/03/08/prasymu-dokumentu-formos/